Entradas

Estamos en un momento Minsky

Alemaña: grande pa Europa, pequeña nel mundiu